Hem

FÖRÄNDRINGSAGENTEN VOGEL5

 

Sedan tidigt 1990-tal, har Staffan Vogel ansvarat för och genomfört en mängd kunduppdrag inom dels kontorsförändring- och planering och dels inom säljstrukturell förändring.

Inredning, säkerhet- och logisitik, omflyttningar, lokalsökningar, hyresförhandlingar och byggentreprenader å den ena sidan, stödja säljorganisationer i sin kommunikation - å den andra.

Alltid i tät samverkan med beslutsfattarna

hos uppdragsgivaren.

 

Förändringsagenten Vogel5 öppnade sina tjänsteportar 2002.

Kedjan av samverkan är aldrig starkare än den svagaste länken

 

Säljorganisationer kan ibland behöva se över sina olika funktioner.

Förändringsagenten Vogel5 är en strategisk resurs hos uppdragsgivaren i frågan kring samsynen i att:

Vi är alla varandras kunder!

 

Behovskartläggningen ger tydliga svar.

 

Kontorslösningar kan behöva ses över. Ibland kan det räcka med några få anpassningar, ibland krävs större ombyggnationer.

Förändringsagenten Vogel5 är en strategisk resurs hos uppdragsgivaren i dessa frågor.

 

Behovskartläggningen ger tydliga svar.

Kontorsplaneringen kan även omfatta inredningslösningar och nyanskaffning av inventarier. Ibland påvisar behovet att en ny lokal innebär den mest optimala lösningen för organisationen, med en omlokaliseringsprocess som följd.

Förändringsagenten Vogel5 är en strategisk resurs hos uppdragsgivaren i dessa frågor.

 

Behovskartläggningen ger tydliga svar.

Copyright © All Rights Reserved Förändringsagenten Vogel5 @ webhost one.com